Deelnemers Nationale Meeting Award ontvangen onderzoeksrapport met benchmark

Meer inzicht in je gastbeleving, kwaliteit en ondernemerschap

Het gezegde 'meedoen is belangrijker dan winnen' geldt ook zeker voor de Nationale Meeting Award die in maart 2019 voor de vierde keer wordt uitgereikt. Alle deelnemende locaties die voor ronde 1 de survey invullen, krijgen namelijk een rapportage met hun score op het gebied van kwaliteit en ondernemerschap toegestuurd. Inzicht in je gastervaring krijg je dankzij online reviews. Je wordt er dus hoe dan ook beter van!


Onderzoeksrapport met benchmark
Alle data die uit de online survey voortkomt, wordt geanonimiseerd verwerkt tot een benchmark. Elke locatie die de survey invult, ontvangt een rapport waarin per vraag staat vermeld hoe goed de locatie heeft gescoord ten opzichte van de andere deelnemers aan ronde 1. Deelnemen aan de Nationale Meeting Award loont dus sowieso, aangezien je dankzij de survey inzicht krijgt in je interne organisatie. De rapportage laat zien waar je usp's en verbeterpunten liggen. De benchmarking is in lijn met de missie van de Nationale Meeting Award om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de branche.

5 categorieën en 3 ronden
De Nationale Meeting Award kent vijf categorieën: Small (tot 25 personen), Medium (tot 100 personen), Large (tot 250 personen), Extra Large (tot 500 personen) en Extra Extra Large (meer dan 500 personen). Het beoordelingsproces voor elke categorie kent drie gelijke rondes. Ronde 1 bestaat uit twee onderdelen. Als eerste moeten de locaties een online survey invullen die is samengesteld door Sequoia Venue Solutions en Vergaderhamers. De vragen in deze survey toetsen de kwaliteit en het ondernemerschap. Aan elke vraag wordt een aantal punten toegekend. Verder moeten de deelnemers voor ronde 1 minimaal tien geregistreerde reviews via MeetingReview verzamelen. Deze reviews bieden inzicht in de gastervaring en online reputatie. Deelnemen aan de online survey en het verzamelen van de reviews kan tot en met 31 december 2018. Op 1 januari 2019 worden de scores van beide onderdelen van ronde 1 bij elkaar opgeteld. De tien locaties met de hoogste score per categorie gaan door naar ronde 2.

Interview
Voor de ronde 2 worden de tien locaties die in ronde 1 de meeste punten hebben behaald uitgenodigd voor een interview met een vakjury in januari 2019. Op basis van de interviews kent de jury punten aan de deelnemende locaties toe. De totaalscore van ronde 1 en ronde 2 bepalen vervolgens de top 3 per categorie.

Locatiebezoek
Gedurende de derde ronde krijgt de top 3 per categorie in februari 2019 bezoek van een jury van brancheprofessionals en meetingplanners. Deze jury zal de locaties aan een inspectie onderwerpen. Opnieuw wordt er gelet op ondernemerschap, kwaliteit en gastervaring. De jury kent aan de hand van deze bezoeken opnieuw punten toe. Alle beoordelingen worden omgezet in een puntentelling die in een transparant scoremodel wordt bijgehouden. Dit scoremodel wordt na afloop van elke uitreiking op de website gepubliceerd. Per categorie wordt de locatie met de hoogste totaalscore uit ronde 1, 2 en 3 de winnaar van de Nationale Meeting Award.

Deelnemen
Wil je weten hoe je kansen zijn ten opzichte van de concurrentie? Vul voor 31 december 2018 de online survey in op www.nationalemeetingaward.nl. Meer informatie en updates rond de Nationale Meeting Award vind je op de website en via Twitter en LinkedIn.

Over de Nationale Meeting Award
De Nationale Meeting Award is een algemene, onafhankelijke prijs die wordt uitgereikt aan de beste meeting- en eventlocatie van Nederland die uitblinkt in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap. Motivatie voor deze nieuwe award vanuit founding partner Meeting Magazine was het feit dat er in Nederland nog geen algemene en onafhankelijke prijs bestond voor de beste meeting- en eventlocatie. Naast Meeting Magazine maken ook MeetingReview, Vergaderhamers en CLC-VECTA deel uit van de organisatie van de Nationale Meeting Award.